Algemene Voorwaarden

De website en de salons, als zodanig kenbaargemaakt, zijn eigendom van en wordt geëxploiteerd door de besloten vennootschap Trendlounge BV met statutaire zetel in Abcoude Hilversum en Laren ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam. Op de website verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Trendlounge. Trendlounge biedt diensten en producten op deze website en in de salons/ winkels, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf de website of salon, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u deze algemene voorwaarden en ons beleid en onze kennisgevingen accepteert.

GEBRUIKERSACCEPTATIE

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen en/of een bezoek aan een van onze salons, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan de volgende algemene voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers/ bezoekers van de website, en de salons, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/ of bijdragers van inhoud zijn. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website en /of salons bezoekt of gebruikt. Deze algemene voorwaarden omvatten het privacybeleid van Trendlounge (het "Privacybeleid") dat op de website is geplaatst en ons Verzend- en Retourbeleid. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de webwebsite en salons of geen diensten gebruiken. Indien deze algemene voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze algemene voorwaarden. In het geval van een conflict tussen deze algemene voorwaarden en andere bepalingen die op de website of in de salons worden uiteengezet, prevaleren deze algemene voorwaarden.

WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle nieuwe functies of tools of wijzigingen die worden toegevoegd aan de huidige salons, winkel en website zijn ook onderworpen aan de algemene voorwaarden. Gewijzigde en gepubliceerde Voorwaarden zijn automatisch van kracht. U kunt de meest recente versie van de algemene voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om een deel van deze algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om de dan geldende voorwaarden te bekijken, omdat deze bindend voor u zijn. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website, salons en de diensten na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

TRENDLOUNGE DIENSTEN

De diensten van Trendlounge, die beschikbaar zijn op de website of in de salons, geven informatie met betrekking tot haar en schoonheids verzorging in de breedste zin des woords. Uw toegang tot of gebruik van deze Diensten houdt in dat u akkoord gaat met alle bepalingen van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke gebruiker/ bezoeker van de website, salons en diensten. De informatie die beschikbaar is op of via de website, salons en de Diensten die via of in verband met deze website worden geleverd (inclusief het redactionele materiaal), is uitsluitend bedoeld als informatie en vormt geen advies of medisch advies. Producten zijn alleen voor cosmetische doeleinden en zijn niet goedgekeurd door een medische of farmaceutische vergunningverlenende instantie. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of de Producten geschikt voor u zijn en het is niet onze verantwoordelijkheid om dit te doen. U en Trendlounge b.v. zijn onafhankelijke contractanten en geen agentschap, partnerschap, joint venture en geen enkele relatie tussen werknemer en werkgever of franchisegever en franchisenemer is bedoeld of gecreëerd door deze algemene voorwaarden. De koppen die in deze Voorwaarden worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

Art 1 - VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKELS

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart u dat u ten minste de leeftijd van volwassenheid in uw land van verblijf hebt, of dat u de leeftijd van volwassenheid bent in het land waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen toe te staan de website te gebruiken. Als u jonger bent dan de toepasselijke leeftijd, kunt u de website alleen gebruiken onder toezicht van uw ouder of voogd die de voorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd. U moet echter 13 jaar of ouder zijn om de website te gebruiken in overeenstemming met de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) of de juiste leeftijd van vergelijkbare voorschriften in het land waar u woont. Als u niet in aanmerking komt, maak dan geen gebruik van de website of diensten. De website en diensten worden beheerd in Nederland. Elk gebruik buiten de Europese Unie is op eigen risico van de gebruiker en internationale gebruikers zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u wetten overtreden in uw rechtsgebied of anderen (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten). U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard overbrengen. Een schending of schendingen van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten en u bent aansprakelijk voor betaling van alle schade door u.

Art 2 - VOORWAARDEN VOOR SALONS

Door een afspraak te maken in één van onze salons, hetzij online, telefonisch of een fysiek bezoek zonder afspraak vooraf bent u gebonden aan onze algemene voorwaarden en gaat u hiermee expliciet akkoord. Wanneer u een afspraak niet nakomt of afzegt binnen een termijn van 24 uur voor het moment van afspraak zullen wij de kosten van de betreffende behandeling bij u in rekening te brengen. Met uitzondering van een overmacht situatie of aanwijzing van de overheid. Wanneer er een bezoek aan een fysike locatie van Trendlounge wordt gebracht bent u verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van de medewerkers van Trendlounge.

Art 3 - ALGEMENE VOORWAARDEN &GEBRUIKERSINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment zonder opgaaf van reden de service/ diensten en of toegang aan iemand te weigeren. U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en betrokken is bij

 1. a) transmissies via verschillende netwerken; en
 2.  b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten.

Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken. U stemt ermee in om geen enkel deel van de service, het gebruik van de service of de toegang tot de service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, distribueren, wijzigen, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. Daarbij is uw gebruik van de website of de salons zoals toegestaan uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Mogelijk moet u ons gebruikersinformatie verstrekken (voornamelijk een e-mailadres en telefoonnummer) om bepaalde delen van de website te gebruiken, zoals bijvoorbeeld een boeking via de website. Als u ons dergelijke informatie verstrekt, bent u verplicht om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. U mag geen valse naam gebruiken met de bedoeling zich voor te doen als een andere persoon. U kunt bevestigings- en bedankmails ontvangen die aan uw account zijn gekoppeld. Zoals beschreven in het Privacybeleid, zullen uw privégegevens niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt. Trendlounge behoudt zich het recht voor om uw account naar eigen goeddunken te annuleren.

Art 4 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld en die niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico. De website van Trendlounge bevat strikt op meningen gebaseerde informatie. De inhoud van de website wordt naar beste vermogen gecontroleerd op feiten, maar zal ongetwijfeld typefouten, spelling, opzet, gerucht en vermoeden bevatten. Je kunt het oneens zijn met onze keuzes en dat is prima. De website of documenten die met een product worden verzonden of de verpakking of etikettering van een product kunnen gebruiksaanwijzingen, waarschuwingen, contra-indicaties en andere kennisgevingen bevatten. U dient deze kennisgevingen zorgvuldig te lezen en op te volgen en ervoor te zorgen dat anderen die de producten gebruiken dit doen. Onder voorbehoud van de belangrijke aansprakelijkheidsverklaring zijn wij niet wettelijk verantwoordelijk jegens u als een van deze niet wordt nageleefd. De website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van de website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze website bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze website te controleren.

Art 5 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE, PRIJZEN EN RETOURZENDINGEN

Trendlounge kan het formaat en de inhoud van de website van tijd tot tijd wijzigen. We behouden ons het recht voor om de service of diensten (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U dient uw browser telkens wanneer u de website bezoekt te vernieuwen om ervoor te zorgen dat u de meest actuele versie van de website gebruikt. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de service, voor zowel de website als in de salons. Betaling voor de Producten die online worden besteld zal gebeuren via de website in overeenstemming met de procedure uitgelegd op de website. Betalingen van services of producten in de salon dient direct bij levering plaats te vinden. Betaling kan uitsluitend, i.v.m. veiligheid electronisch plaats vinden. Wij accepteren geen contant geld. Voor wat betreft online bestellingen streven we ernaar nauwkeurig te zijn, zijn alle beschikbaarheidsinformatie of verzendschattingen op de website met betrekking tot producten of diensten bij benadering. Terwijl we uw bestelling verwerken, zullen we u per e-mail of telefoon informeren als producten die u bestelt niet beschikbaar blijken te zijn. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat een product verkeerd geprijsd is op de website. We bevestigen echter wel prijzen als onderdeel van onze verzendprocedures. Wanneer de werkelijke prijs van een product lager is dan die vermeld op de website, zullen wij het lagere bedrag in rekening brengen en u het product toesturen. Als de werkelijke prijs echter hoger is dan die vermeld op de website, zullen we, naar eigen goeddunken, contact met u opnemen voor instructies voor verzending of uw bestelling annuleren en u op de hoogte stellen van een dergelijke annulering. Prijzen zijn inclusief btw, dus de prijs van een product kan veranderen als u van buiten de Europese Unie bestelt.

Online bestelde producten worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk na acceptatie van uw bestelling naar uw afleveradres verzonden. Verzendkosten worden gemaakt in overeenstemming met uw locatie en u wordt op de hoogte gebracht van de relevante kosten voordat u uw bestelling bevestigt wordt. Houd er rekening mee dat alle bestellingen die we accepteren en die buiten de EU moeten worden geleverd, vóór inklaring worden geleverd. Als u een consument bent, hebt u een wettelijk recht om een contract te annuleren op grond van de Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 gedurende de hieronder uiteengezette periode. Dit betekent dat als u tijdens de relevante periode van gedachten verandert of om een andere reden besluit dat u een product niet wilt ontvangen of houden, u ons op de hoogte kunt stellen van uw beslissing om het contract te annuleren en een terugbetaling te ontvangen. U hebt geen enkel recht om een Contract voor de levering van Producten te annuleren in de volgende omstandigheden:

 1.  a) waarbij vanwege hun aard (en de manier waarop u voor hen hebt gezorgd) het Product of de Producten niet kunnen worden geretourneerd (bijvoorbeeld, zonder beperking, producten die zijn uitgepakt en behandeld op een manier die het niet langer verhandelbaar maakt voor andere klanten vanwege gezondheids- en hygiëneredenen en of beschadiging); Of
 2.  b) wanneer het(de) Product(en) is(en) aangepast aan de door u gekozen specificaties.

Uw wettelijke recht als consument om een contract te annuleren begint op de datum van de verzendbevestiging, dat is wanneer het contract tussen u en Trendlounge tot stand komt. De einddatum is het einde van 30 dagen na de dag waarop u het product ontvangt. Om een contract op te zeggen, moet u dit schriftelijk of per mail laten weten via info@”onze naam”.nl. Als u deze methode gebruikt, sturen wij u een e-mail om te bevestigen dat we uw annulering hebben ontvangen. De producten waarop de annulering betrekking heeft moeten worden teruggestuurd naar ons kantooradres. Dit gebeurt op uw kosten. Bij het retourneren van artikelen wordt u sterk aangeraden om de artikelen zorgvuldig in te pakken en een bewijs van verzending te verkrijgen. We kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor pakketten die verloren gaan of beschadigd raken tijdens het transport.

Als u uw contract opzegt, zullen wij:

 1. a) u de prijs terugbetalen die u voor de producten hebt betaald. Houd er echter rekening mee:
  (i) het is ons wettelijk toegestaan om uw terugbetaling te verminderen met een eventuele waardevermindering van de goederen als dit is
  veroorzaakt door uw behandeling ervan op een manier die niet zou zijn toegestaan in een winkel; en
  (ii) we nemen geen producten retour waarop u promotionele of andere kortingen hebt ontvangen.
 2.  b) eventuele terugbetalingen die aan u verschuldigd zijn zo snel als redelijkerwijs mogelijk uit te voeren.
  Houd er rekening mee dat het tot 14 dagen kan duren voordat we uw retourzending ontvangen, afhankelijk van de postdienst die u gebruikt.
  Terugbetalingen worden meestal verwerkt op de dag van ontvangst, hoewel het nog een week kan duren voordat alles is verwerkt.
 3. c) Terugbetalingen met betrekking tot producten kunnen alleen worden bijgeschreven op de creditcard of betaalpas of PayPal
  account die oorspronkelijk is gebruikt om de aankoop te doen. Als we om welke reden dan ook niet in staat zijn om de
  terugbetaling op deze kaart of account door te voeren, zullen we proberen contact met u op te nemen om alternatieve
  regelingen te bespreken. Als u vouchers hebt gebruikt om voor het product te betalen, kunnen we u terugbetalen in vouchers.

 

Art 6 - REGELS VOOR PROMOTIES

Alle wedstrijden, loyaliteitsprogramma's of andere promoties (gezamenlijk "Promoties") die beschikbaar worden gesteld via de website of in de salons, kunnen worden beheerst door regels die losstaan van een gemaakte overeenkomst. Als u deelneemt aan promoties, lees dan de toepasselijke regels, evenals ons privacybeleid en verzend- en retourbeleid. Als de regels voor een promotie in strijd zijn met deze overeenkomst, zijn de regels voor promotie en verzending en retouren van toepassing. Promotionele aanbiedingen zijn geldig wanneer ze online worden gepubliceerd op www.trendlounge.nl, of in de salons worden gecommuniceerd. Aanbiedingen kunnen vereisen dat het gebruik van specifieke codes wordt ingevoerd tijdens het afrekenproces. Codes zijn geldig voor een beperkte tijdsduur die ook tijdens de aanbieding wordt vermeld. Promoties kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen. Dus geen korting op korting. Aanbiedingen zijn beperkt tot één gebruik per klant. Dit geld ook voor promotie kaarten zoals bijvoorbeeld de vip kaart. We hebben het recht om merken uit te sluiten in promoties. Kortingen of cadeau kaarten kunnen ook niet worden ingewisseld voor uitverkoopartikelen of andere afgeprijsde artikelen of geld. Door deel te nemen aan een promotie, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden en aan onze beslissingen, die definitief zijn in alle zaken met betrekking tot de voorwaarden, de promotie, de trekking en/of de resultaten en zal er geen correspondentie of discussie worden aangegaan. Persoonlijke informatie die van deelnemers wordt verzameld, wordt door ons uitsluitend gebruikt in verband met de promotie en wordt niet bekendgemaakt aan derden, behalve voor het uitvoeren van de promotie en het uitvoeren van de prijs, indien van toepassing.

Art 7 – PRODUCTEN OF DIENSTEN

Na het plaatsen van een bestelling of het boelen van een online afspraak ontvangt u van ons een e-mail waarin wordt bevestigd dat wij uw bestelling of boeking hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat dit niet betekent dat uw bestelling is geaccepteerd. Boekingen zijn na ontvangst direct geaccepteerd. Wanneer een boeking wordt geanuleerd binnen een termijn van 24 uur voor de boeking zal het volledige bedrag van de geboekte dienst bij u in rekening worden gebracht. Trendlounge behoudt zich het recht voor om bestellingen van Producten te weigeren. Er bestaat geen contract met betrekking tot de producten totdat we u per e-mail hebben bevestigd dat het product is verzonden (verzendbevestiging). Onze aanvaarding van uw bestelling wordt als voltooid beschouwd en het contract tussen ons komt tot stand wanneer we u de e-mail met de verzendbevestiging sturen.

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die op de website verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van uw computermonitor in welke kleur dan ook nauwkeurig zal zijn. Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling of boeking die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellendoor contact op te nemen met het e-mailadres en /of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons eigen oordeel lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze website is ongeldig waar het is verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd. Waarschuwing: Alle schadelijke gevolgen die voortvloeien uit misbruik of toepassing op andere lichaamsdelen, niet de volgende instructie of andere ongepaste toepassingen, zijn noch de verantwoordelijkheid van Trendlounge of haar gelieerde ondernemingen. De verkochte artikelen zijn nooit bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen.

Art 8 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel/salons worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. U garandeert dat de betaalkaart of login die u indient van u is. Het is uw verantwoordelijkheid om ons op de hoogte te stellen van elke adreswijziging of andere relevante gegevens zoals betaalkaartgegevens. Trendlounge is niet verantwoordelijk in het geval dat uw betaalkaartaanbieder weigert betalingen te autoriseren.

Art 9 - OPTIONELE TOOLS

We kunnen u toegang bieden tot tools, informatie en links van derden waarover we geen controle hebben. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Trendlounge is op geen enkele wijze aansprakelijk die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik door u van optionele tools die via de website worden aangeboden, is volledig op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe provider (s). We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze voorwaarden.

Art 10 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op de website kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Trendlounge online bevat deze websites en co-branded pagina's om u toegang te bieden tot informatie en diensten die u mogelijk nuttig of interessant vindt. Trendlounge is niet

verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en Trendlounge heeft geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. Trendlounge is niet aansprakelijk voor enige schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

Art 11 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van de website, inclusief maar niet beperkt tot de tekst, software, scripts, afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, video's, interactieve functies en dergelijke ("Inhoud") en de handelsmerken, dienstmerken en logo's daarin ("Merken"), zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Trendlounge, onderworpen aan auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten onder lokale en buitenlandse wetten en internationale verdragen. Inhoud van de website wordt uitsluitend aan u verstrekt zoals deze is voor uw informatie en persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welke andere doeleinden dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaren. Trendlounge behoudt zich alle rechten voor wanneer er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van delen of inhoud van de website, waar niet uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor is verleend. U stemt ermee in zich niet bezig te houden met het gebruik, kopiëren of distribueren van de Inhoud anders dan uitdrukkelijk hierin is toegestaan. Als u een kopie van de Inhoud downloadt of afdrukt voor persoonlijk gebruik, moet u alle auteursrechtelijke en andere eigendomsvermeldingen die daarin zijn opgenomen, behouden.

Art 12 - BELEID INZAKE INBREUK OP AUTEURSRECHT

Trendlounge staat geen inbreuk makende activiteiten op het auteursrecht en inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op haar website toe. Als u een auteursrechteigenaar of een agent daarvan bent en van mening bent dat inhoud op de website inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u een kennisgeving indienen op grond van de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") of andere nationale auteursrechtwetten door ons de volgende informatie schriftelijk te verstrekken:

a) een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt; Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden.

Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen het materiaal te lokaliseren; Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een e-mailadres; Een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; en een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden. Alle andere feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicatie moeten via info@trendlounge.nl aan Trendlounge worden gericht. U erkent dat als u niet voldoet aan alle vereisten van deze sectie, uw kennisgeving mogelijk niet geldig is. Het is het beleid van Trendlounge om de toegang tot of het verwijderen van materiaal waarvan zij te goeder trouw gelooft dat het auteursrechtelijk beschermd materiaal is dat illegaal is gekopieerd en verspreid op de website en om recidivisten van de website te verwijderen en hen de toegang tot de diensten te ontzeggen.

Art 13 – HANDELSMERKEN

Trendlounge is een handels- of dienstmerk van Trendlounge B.V. Gebruik van de website creëert geen expliciet of impliciet recht om dergelijke handels- of dienstmerken te gebruiken, en dergelijke handels- of dienstmerken mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst die niet naar behoren is geautoriseerd door Trendlounge, op een manier die verwarring kan veroorzaken of op een manier die Trendlounge in diskrediet brengt of in diskrediet brengt. Het gebruik van een naam, handelsmerk, handelsnaam, servicemerk, logo, symbool of andere eigendomsaanduiding of markering van of behorend tot een derde partij die producten of diensten beschikbaar stelt op de website, mag niet worden opgevat als een goedkeuring of sponsoring van de website door een dergelijke derde partij, of als de deelname van een dergelijke derde partij aan het aanbieden van goederen of informatie via de website.

Art 14 - AFBEELDINGEN

Wanneer gedurende fotosessies, hetzij in de salon of gedurende specifieke fotoshoots beeld materiaal wordt verkregen door Trendlounge waarop een beeltenis van een bezoeker of deelnemer aan een fotoshoot is te zien geeft deze bezoeker of deelnemer explisiet toestemming om de afbeelding te gebruiken voor commerciele doelen op alle platvormen en drukwerk. Trendlounge is niet aansprakelijk voor het gebruik van beeldmateriaal waarop personen staan afgebeeld.

Art 15 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw afgeven van persoonlijke informatie via de winkel, online of salons valt onder het Privacybeleid van Trendlounge, dat deel uitmaakt van deze Servicevoorwaarden. In het geval dat Trendlounge een herstructurering ondergaat of wordt verkocht aan een derde partij, gaat u ermee akkoord dat alle persoonlijke informatie die Trendlounge over u bewaart, kan worden overgedragen aan die geherstructureerde entiteit of derde partij en kan worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid.

Art 16 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Trendlounge verklaart of garandeert niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig, foutloos of vrij van softwarefouten of computervirussen zal zijn ook kan Trendlounge niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn of aan uw vereisten voldoen. U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, of aanpassen zonder kennisgeving aan u. In geen geval en onder geen enkele omstandigheid zullen Trendlounge, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale schade of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, schade aan eigendommen of soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik of gedragingen van een van de diensten of producten die zijn aangeschaft met behulp van de service of in de salons, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die via de service is geplaatst of in de salons, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

Art 17 – VRIJWARING

U gaat ermee akkoord Trendlounge en haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elk verlies, kosten, claim, schade, aansprakelijkheid, kosten of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Voorwaarden of de documenten die zij opnemen door verwijzing of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

Art 18 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van de overige voorwaarden, heeft een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

Art 19 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst. Deze voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze voorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze diensten of service niet langer wilt gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze website. Als u naar ons eigen oordeel niet voldoet, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze voorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of u dienovereenkomstig de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) kan ontzeggen.

Art 20 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Deze voorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op de website of in de salons of met betrekking tot de service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de voorwaarden). Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze voorwaarden mogen niet worden uitgelegd aan de opsteller.

Art 21 - ALGEMENE INFORMATIE &TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden en de materialen die hierin uitdrukkelijk door verwijzing zijn opgenomen, vormen de volledige voorwaarden tussen u enTre ndlounge. U en Trendlounge hebben niet vertrouwd op andere beloften, verklaringen, verklaringen of toezeggingen dan die hierin worden uiteengezet. Mondelinge wijzigingen in deze voorwaarden zijn niet toegestaan of geldig. Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht en elk geschil dat voortvloeit uit of in verband met deze overeenkomst is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

Atr 22 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de voorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op info@trendlounge.nl.